Fredag 17.11.2017 arrangerte Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid (LOSU) region Nord og FO Nordland fagdagen Rotlaus & Rastlaus i møte med deg.

Det var ca. 40 deltagere, som kom fra ulike kommuner i Nordland fylke; Saltdal, Fauske, Rana, Alstahaug, Hadsel og Bodø. De representerte ulikefagmiljøer, blant annet Fossumkollektivet, Utekontakter, Miljøtjenesten, NAV, Barneverntjenesten i Bodø og Fauske, Nordlandsykehuset, Bolig nu (Bodø kommune) og studenter.

Vi er kjempefornøyd med at programmet falt i smak for deltakerne og at ungdom i risikomiljøer ble satt høyt på agendaen.

I programmet fikk man et lite innblikk i hva det vil si å være sosialarbeider på gata. Historisk tilbakeblikk på de 50 årene oppsøkende sosialarbeid har eksistert i Norge, og endringene i forhold til samfunnsutviklingen. Vi inviterte også eksterne forelesere til denne dagen.

Advokatfullmektig Cecilia Dinardi fra advokatfirmaet Elden, som satte fokus på rettigheter til ungdom/unge voksne som utfordrer systemet. Det gjelder de bostedsløse, de uten skole/ jobb, ungdom i kryssfeltet psykiatri og/eller rus. Hvilke rettigheter har de som unndrar seg hjelp og som ikke klarer å følge opp kravene som settes av systemet rundt dem?

Isabel Muhleisen Ojo har master og er klinisk spesialist i psykisk helse med fordypning i vold og overgrep. Videreutdanning innen barnevern i et minoritetsperspektiv, sorg, traumer, vold i nære relasjoner. Fatima Andersen, barnevernspedagog med videreutdanning i organisasjon og personalledelse. Har miljøterapeutisk erfaring med enslige asylsøkere og ungdom med atferd og rusproblematikk.  Jobber per tiden som Barnevernskonsulent i bydel Gamle Oslo. Isabel og Fatima kom for å dele sine erfaringer i fra møter med ungdom fra ulike kulturer. Hvordan kan vi som fagfolk se og møte ungdommer med flerkulturell bakgrunn og hva velger vi å sette fokus på i møte med denne gruppe ungdommer?

Konfransier for dagen var Christine Aarvik, som i dag leder Fossumkollektivets avdeling i Valnesfjord. LOSU benyttet også anledningen til å nominere en av Norges mest utholdende oppsøkende ungdomsarbeidere til Årets Nordlending, nemlig Per Olav Johansen fra Alstadhaug, som fra nyttår går over i pensjonistenes rekker. 

Tilbakemeldingene fra deltagerne var positive. Det er første gang at LOSU, region Nord arrangerer fagdag der vi inviterer samarbeidspartnere i Nordland.