Utekontakten og Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) inviterer til dialogkonferanse. Vi ønsker å skape et møte mellom ungdom, fagfolk, pårørende og aktuelle frivillige organisasjoner hvor en åpen dialog rundt problemstillingene står i fokus.
Hvordan komme i kontakt med de ungdommer som trenger det mest? Hva gjør vi når vi lykkes og hvor ligger utfordringene? Hvordan samarbeide for å gi best mulig hjelp?


09.00 - 09.45 Ungdata : Hvem er de som ikke svarer?
Patrick Lie Andersen – NOVA – seksjon for Ungdomsforskning
10.00 - 10.30 Oppsøkende arbeid som metode (ACT og Utekontakten)
10.30 - 11.00 Ungdommens stemme
11.00 - 11.30 Gratis lunsj
11.30 - 14.15 Dialog
Ungdomspanelet, Utekontakten, Barnevernet, BUP, ACT, Blå Kors, Lavterskelteamet 14.30 - 15.15 Paneldebatt / oppsummering veien videre (BFS)

Sted: UiT, Teorifag bygg 1, Aud 2


Påmelding: https://www.medlemsadmin.net/web/dialogkonferanse/enrolment?eoId=10701
Spørsmål: jeanette.bjellmo@tromso.kommune.no eller tlf: 77 79 08 25 / 489 59 002