"Her kan de sitte i timevis, uten mål og mening. Noen er enklere å snakke med, mens andre er mer reservert. "

Dette er ungdommer som flyter i en gråsone, som mange ikke ser, og som faller mellom stoler. De klarer seg kanskje ikke godt på skolen, de hahr det kanskje ikke bra hjemme og utsiktene for å få seg jobb kan være dårlige...."

Les mer ved å trykke på linken. 

https://www.itromso.no/pluss/2018/06/25/I-2016-hadde-Utekontakten-2.250-treff-med-unge-som-sliter-17000822.ece