Regionsamlinger er vårt viktigste verktøy for å kunne bli kjent på tvers av ulike tjenester og fagfelt, slik at vi kan dra nytte av hverandres erfaringer. Vi ba om at tjenestene skulle presentere noe unikt fra deres arbeidsplass om hvordan de jobber og hva som har gitt god effekt hos dem, og hva som var eventuelle utfordringer for det oppsøkende arbeidet i deres tjeneste. Vi ga også medlemstjenestene muligheten til å ta med seg en samarbeidspartner som ikke er LOSU-medlem, dette for å få et bredt spekter av ungdomsarbeid og erfaringsutveksling.

Et av målene til LOSU er nettopp å legge til rette for samarbeid og utvikling for de oppsøkende tjenestene våre, da det er viktig å ivareta vår unike arbeidsmetodikk. Vi ser at vi har mange av de samme problemstillingene i de oppsøkende tjenestene. Noe som går igjen i nord-regionen er at det er små forhold, få ansatte, og store avstander. Mange jobber mer eller mindre alene, og det er ofte utfordringer i å finne samarbeidspartnere i arbeid med utsatt ungdom.

Det oppsøkende feltet er viktig å ivareta å videreutvikle, og her kan vi lære av hverandre. Vi må alle tilpasse oss nåtiden og følge utviklingene for å henge med selv om man presses både i forhold til byråkrati og politiske spørsmål. 

Som alltid ble det ikke nok tid, for dette er et felt vi kan diskutere i dagevis, men vi håper våre medlemstjenester hadde nytte av å samles. Regionrådet i nord takker alle som deltok, måtte det ikke bli lenge til neste gang!

Hilsen Sofie, Amina og Marita.

 

Våre medlemstjenester i Nord per 2019:
Utekontakten i Tromsø, Utekontakten i Alta, Utekontakten i Bodø, Utekontakten i Hammerfest, Utekontakten i Hadsel og utekontakten i Mo i Rana.

Er din kommune nysgjerrig på å starte oppsøkende tjeneste? Dere kan ta kontakt med oss i LOSU for å diskutere fordeler og utfordringer ved å ha en utekontakt i din by.