LOSU har fulgt prosessen rundt Ruserformen NOU 2019:26. Her finner du vårt høringsinnspill og Espen og Arve's notat fra høringskonferansen 29. januar. Som du ser av vårt høringsinnspill går vi inn på det som i størst grad treffer oss som jobber med risikoutsatte unge.

Når vi ser hvor mye det vises til lavterskel og oppsøkende tjenester i NOU'en ble det også nødvendig for oss å ta dette opp med departementet. Du finner også vedlagt et brev vi har sendt Helse- og omsorgsminister Bent Høie hvor vi påpeker at nettopp denne NOU'en krever et bedre kvalitets- og koordineringsarbeid inn mot det oppsøkende sosiale ungdomsarbeidet.

Så minner vi om at denne høringen er åpen, dvs. at alle kan levere høringsinnspill fram til 2. april ved å gå til denne linken. Her vil også alle høringsinnspill bli tilgjengelig for alle.