Regionrepresentant, styremedlem og styreleder

Sven Kaare Sunde, Ungdomsavdelingen i Gjøvik   Mob: 91142772

Påtroppende vara

Hilde Lothe(fortiden permisjon) Tom Erik Kleven(fungerende), Ungdomsbasen Lillehammer

Avtroppende vara

Mona Nygaard, Utekontakten i Løten