Regionsamling Nord Øst

Region Nord-Øst avholdt to dagers regionsamling 14. - 15. September.
Les mer

Regionssamling på Ringsaker 28. oktober 2011

Ungdomskontakten i Ringsaker var vertskap da region Nord-Øst hadde regionssamling 28. oktober 2011.
Les mer

Regionssamling på Elverum 10. desember 2010

Region Nord-Øst samlet seg til regionssamling på Elverum 10.desember 2010. Medlemmer fra Østre Toten, Ringsaker, Hamar, Stange, Gjøvik, Lillehammer og Elverum utvekslet erfaringer og diskuterte aktuelle faglige problemstillinger.
Les mer

Regionskonferanse Nord-Øst 23-24 april 2009

Det var en meget fin samling på hotell Sillongen ca 2 mil utenfor Gjøvik. Regionen var godt representert med deltagere fra Østre toten, Vestre toten, Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Elverum.
Les mer

Regionråd Nord-Øst

Regionråd består av styrerepresentant, påtroppende styrerepresentant(vara), og avtroppende styremedlem. Regionrådet skal da ivareta kontinuitet i styrearbeid, samtidig bidra til faglig utvikling regionalt.
Les mer