Uteseksjonen i Oslo trekker seg ut av LOSU

Vi bekrefter med dette å ha mottatt en utmeldelse av LOSU fra Uteseksjonen i Oslo. Vi synes det er trist at det skjer sett i lys av at Uteseksjonen har bidratt sterkt innen fagfeltet i mange år. Børge Erdal(leder) skriver i en begrunnelse for utmeldingen at Uteseksjonen fortsatt vil bidra i forhold til fagfeltet, men da uten å være medlem av LOSU.
Les mer