Region Vest

Region Vest består av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. LOSU har i dag 8 medlemstjenester som driver med oppsøkende sosialt ungdomsarbeid i regionen. 

Det mangfoldet som finnes i regionen gjenspeiles i ulike fokusområder i de ulike tjenestene. I de større byene møter de oppsøkende tjenestene ofte problemstillinger som gjenspeiler aktuelle temaer på nasjonalt og internasjonalt nivå, slik som integrering, kulturell kompetanse, økende tilgang- og fortløpende nyrekruttering til tyngre rusmiljøer. I mindre tjenester kan aktuelle temaer for arbeidet være skoleskulk og problematikk knyttet til alkohol, tobakk og mildere illegale rusmidler som hasj / cannabis. Temaer som psykisk helse og sosial integrering står også sentralt.

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Regionsrepresentant i styret Espen Thorsen Hegna espen.thorsen.hegna@sandnes.kommune.no 46193346
Regionrådsmedlem John Henrik Staveland Sæther John.Henrik.Staveland-Saeter@stord.kommune.no 97552121
Regionrådsmedlem Thomas Veland salto@sing.no 40648380