Region Nord-Øst

Vår region strekker seg over Oppland og Hedmark fylke.

I Hedmark har vi ungdomskontakter/utekontakter (UK) i Løten, Ringsaker og Elverum. I Oppland har vi UK på Lillehammer, Gjøvik og Vestre Toten.


Vi har lang tradisjon på regionstreff (før regionsinndelingen het det ”Mjøstreff”) Treffene går på omgang og tema blir til etter behov. Vi har regionssamlinger/-konferanser ca 2 ganger i året.

Regionsrepresentant for denne perioden er Sven Kaare Sunde, Ungdomsavdelingen i Gjøvik

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Regionrepresentant i styret Sven Kaare Sunde sven-kare.sunde@gjovik.kommune.no 91142772
Regionsrådsmedlem for tiden ubesatt
Regionsrådsmedlem Mona Nygaard mona.nygaard@loten.kommune.no 91746722