Region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av oppsøkende tjenester i Akershus og Østfold. Regionen er preget av relativt tett bebygde områder, og av sin nærhet til hovedstaden.
Region Sør-Øst er regionen med flest medlemstjenester: Asker, Aurskog/Høland, Frogn, Lørenskog, Nittedal, Sarpsborg, Ski og Ullensaker.

 

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Regionsrepresentant - ingen -
Regionrådsmedlem - ingen -
Regionrådsmedlem - ingen -