Region Oslo

Region Oslo er LOSUs minste region i geografisk utstrekning. Hovedstaden har en stor ungdomsbefolkning, og utekontaktene i byen møter en del storbyrelatert problematikk.
I Oslo er følgende oppsøkende tjenester organisert i LOSU: Alna Feltteam, Bjerke Uteteam, Riverside Ungdomsteam/Utekontakten i Gamle Oslo, Utekontakten i Østensjø bydel og Grorud Oppsøkende Team.

 

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Regionrepresentant i styret - ingen -
Regionrådsmedlem - ingen -
Regionrådsmedlem - ingen -