Region Nord

Region Nord strekker seg over de tre nordligste fylkene i landet; Nordland, Troms og Finnmark.  Det er i dag 7 oppsøkende ungdomstjenester som er medlem av LOSU i denne regionen: Bodø, Hammerfest, Rana, Tromsø, Alta og Hadsel.

Utekontaktene i nord har ulike typer organisering, både med tanke på selve tjenestene men også med tanke på strukturen i kommunene. Utekontaktene i nord har per i dag alt fra 1 til 7 ansatte.


Regionen er langstrakt og her er dermed lang vei mellom de ulike utekontaktene. Det er derfor ikke så lett å møtes ofte, men medlemmene har regionsamling 1 gang i året. Regionsamlinger er en viktig møteplass for erfaringsutveksling samt styrking av et felles faglig ståsted.

 

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Regionrepresentant i styret Sofie Bjørnå sofie.bjorna@tromso.kommune.no 48957697
Regionrådsmedlem Marita Sletten marita.sletten@hammerfest.kommune.no 94083551
Regionrådsmedlem Amina Winningah amina.winningah@bodo.kommune 90195486